ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ

ตามที่โรงเรียนชุมชนสหพัฒน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูจ้างสอนอิสลามศึกษา จำนวน 2  อัตรา   ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ (การเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ)  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  4  กรกฏาคม ถึงวันที่  6 กรกฏาคม  2554    โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา นั้น

                บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2554 จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูจ้างสอนอิสลามศึกษา 
โพสต์เมื่อ: 11/07/2011 @ 22:06:07